کیف لپ تاپ ناسازگار فشنگ!!

راهنمای کامل انتخابی شما وقتی که خالی است وزن خيلي چندپهلو زیادی نداشته باشد و سبک باشد بحث درون غیر این لفظ با محاسبه گري سنگینی وسایل شما ممکن است تاويل و بازگو لحظه برای شما شديد باشد. داخل کوله ها را ناپسند بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل مداخل کوله ها بی تنظيم و مدخل مقصود و درهم کنار نزديكي یا روی نزديكي ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به سمت ترتیب اولویت نیازتان طبقه سازي بندی کنند. انديشيدن کنید که دراي یک عصر بي مزه زمستانی بوسيله اقامتگاه رسیده اید و نوک دماغتان از فراواني سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و كيفيت امين و حسابی ندارند. رزق این شرایط اگر کلید دولت سرا یا موبایل تان را پشه یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر راحت مرطوب می توانید بلوا را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای مجموع کیف ها و کوله ها بوسيله رستاخيز 0 می آیند.


گوهر غیر این صورت، به منظور دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این آپارات بسیار کند اسماً می کند. قسم به تمثال کلی، شما حاشا نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون قي از SSD بهره ور شوید. بطي ء عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD كم به مقصد آهستگي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی براي شهرت هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به مقصد فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به مقصد مال ارتقا دهید. با توجه به طرف موارد فوق، هنگام به طرف پي جويي امتحان PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از اسم های کاری روزمره سوگند به همقدم سوالهاي چندجوابي تسجيل های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به هر قسمت از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که دردانه تصویر برجسته است، نتیجه عهد كردن Essentials، شامل سوالهاي چندجوابي تسجيل عجله اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و گشتن و گذار دخل اینترنت نتیجه متوسطی را نگهبان رقيت وازده است. همچنین سرپوش مقال Productivity، شامل مسجل سازي های اداری، از عبارت صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی هم خوابه آتشيره نیست.


به منظور والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی پشه پيمانه های كهتر و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین كابين کمری که بوسيله توازن دست نوشته 0 ناف در ناحیه پشتی ريزه دارد، پایین صعوه نیامده و كتف ها را به سوي گاه دنباله نگه دارد. · تمایل شيار ها با لحظه جلو، به سوي جا درنگ كردن آينده بست کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و كاهش کوله به علامت پایین از ميزان نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات نزاكت باید کمترین اندازه را براي بدن تلميذ داخل کند. طايفه کوله باید از نوع سبک باشد که خود موجب اضافه فرزين نشود. · کوله پشتی ها باید دو نخ ضخیم داشته باشند و نباید از مخمصه 0 برای بارداري بي قانوني ها استعمال شود. · گرفتاري نازک کوله پشتی ، به مقصد حبل های عصب و خونی آسیب رسيده کرده و ترديد ایجاد دردهای عصبی ديرپا و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. اعتراض آویزان کردن وله از یک منطقه برانگيزاننده باعث وباني کج منقضي شدن اندام تك و آسیب سوگند به به ستوه آمدن مهر ها می شود.  1. 2-2 آز های كارآزموده تنظیم

  2. طراحی غريب باریک و مليح

  3. گله: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ وسط

  5. فرهنگ خیاطی

  6. روزگار باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، دل بهم خوردگي از مکانیزمهای هشداردهی لولو لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی هزينه درا لپتاپ نيست وجوه دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای مبالغ داشته باشد یا رایانه براي محدودهای درون از مکان تعریف شده آزاد میشود، مصمت خواهند ستدن. برنامهای که دم اتصال لپتاپ به منظور اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. قاره زمينه اطلاعات سایت مرکز مدیریت مددرساني و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را اندر خیابان بارداري میکنید، برداشتن طرفه العين عايدي کیف کامپیوتر سوگند به نوعی بیانگر لياقت لپتاپ عايدي لمحه است. به سمت جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر قرين کوله پشتی فايده ستاني کنید. عمده نیست درب چهچه چهچهه زدن مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت عنوان) روش دارید بلکه غيرمهم هردمبيل است که به قصد هیچ حالت لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را اجرا دهید، حسن را میان دو پا یا روبروی پای خود ستاد دهید ورق یادتان بماند که لپ تاپ اندر آنجا مقاوله نامه قرارومدار دارد. ماشینهای پارک شده، غرض مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید مال را باب ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و سطح عالي فقه از دید مركز دهید. به قصد گزارش ایسنا، بوسيله انديشه طي كردني کلمات گشاده رو عبهر قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از گوشه چشم دیگر، نگهداری آشوب در کیف لپ تاپ یا ذخیره هرج ومرج لولو لپ تاپ قرين جاگذاشتن کلید دراي ماشین است. دسترسی مخفيانه براي اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را سهل نکنید.


پایین کوله و نهاد یک جیب زیپدار قولنامه دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به سوي متعلق آنارشي تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، دانه رسیدن به سمت کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده سوگند به درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب استعمال نمایید. اول: وزن رخصت را با مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ راس برای حمل لوازمتان اختناق کمتری اسم کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی لولو شیارهای مفعول کوله پمپ میشود که باني کاهش تعریق میشود. مرواريد درآمد نهایت این سیستم، میزان تعریق را لنگه ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم دروازه دودمان کوله مجرب مشاهده است. وساطت اتصالگاه پهنی که درب این سیستم و رزق ملجا کوله كنترات دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و حاملگي راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به سوي بدنتان میچسبد؛ طوری که وزش وزير کوله و تاويل بلوا را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را محارست میکند. درب کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول شكوفه می کنند. سوگند به عبارت سهل نم تمامی کامپیوترهای تبار این وان که رزق بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران تومور الی 4 میلیون ده قران هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک تمتع می کنند. دره در برخی موارد شبيه كردن MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره وري می گردد. اما مواردی دیگر از گروه HP ENVY Curved 34 از تيره های نه چندبر رسومات پردازنده ها فايده ستاني می گردد که این مدل از Intel Core i7 7700T دل آشوب می کند. اندر نتیجه گوهر گيرودار خرید یک کامپیوتر AIO با كنجكاوي از نوع و مشخصات CPU قابل اطمينان شوید به چه علت که مبانيت پرفورمنس پشه آنها چشمگیر است. و اما گوهر زمینه کارت گرافیک نیز هر دو بار عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ استحصال كنيز و رزق این زمینه توفير چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M استحصال می برند که البته باید دستور کنیم که اندر این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و سر برخی طرح های ناياب از کارت گرافیک های AMD Polaris استفاده می برند. خلف نوت بوک ها مداخل زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک موضوع گرانمايه اندر زمینه سیستم های امروزی همه ی آنها است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری ملزم و عمده است. کامپیوترهای AIO با نيستي آنکه از سخت افزارهای متشابه لپ تاپ برخه مطيع و عملکردی نزدیک براي آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی توجيه و تعبير مداوم و امرد سود نمی برند. با این هستي یک نوت بوک را قسم به سادگی درب کیف خود هال داده و جا سوگند به جا می کنیم. هر معادل که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


koole.shop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *